Het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst is opgericht in 1781 in reactie op de Slag bij Doggersbank. Het doel was slachtoffers van de zeeslag te ondersteunen en een nieuwe generatie zeelieden op te leiden. Sindsdien gebruikt het Vaderlandsch Fonds de opbrengst van zijn vermogen om maritiem-cultuurhistorische projecten en het maritiem onderwijs in Nederland te ondersteunen, in een verhouding van 30-70%.

De Stichting heeft als doel het bevorderen van de belangen van de Nederlandse vaart, de belangstelling voor de vaart en de zorg voor diegenen die daarbij zijn betrokken (geweest), een en ander in de meest ruime zin van het woord.

For more information please visit vaderlandschfonds.nl.