Uiteraard kan het voorkomen dat je bij het inschrijven of tijdens de voorbereiding van de reis vragen hebt. Hieronder staan een aantal vragen met daarop de antwoorden. De vragen zijn verdeeld over verschillende categorieën. Mocht je vraag er niet tussen staan dan kan je het beste even contact opnemen met de commissie!

Reis algemeen

De Grote Reis is de kers op de taart binnen je studie in combinatie met Froude! Op een ander continent zul je verschillende (maritieme) bedrijven bezoeken en krijg je de gelegenheid om andere culturen te ontdekken. Je doet niet alleen veel kennis op, maar je zal ook de verschillen met Nederland kunnen zien. Daarnaast is de reis een gezellig uitstapje met je medestudenten! Genoeg redenen om mee te gaan!

Ga naar de site van Froude. Hier kan je alle informatie vinden over de inschrijving.

Er is een periode zodat er eventueel kleine aanpassingen aan de reis gemaakt kunnen worden. Ook kunnen hierdoor mogelijk goedkopere vliegtickets geboekt worden. De reisperiode die vrijgehouden zal moeten worden is 16 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022.

Normaal zou je even langs het bestuurshok gaan, maar helaas kan dat op dit moment niet. Onderteken de deelnemersverklaring eerst zelf en stuur hem daarna naar voorzitter@froude.nl. Die zal het ondertekende contract terugsturen.

Deze uitdraai bevat een overzicht met de door jou behaalde punten. Je kan de volgende stappen volgen om deze te krijgen: ga naar MyTuDelft -> voortgang -> studievoortgangsoverzicht -> vink aan ‘geen toetsresultaten afdrukken’ en 3x ‘nee’ -> toon studievoortgangsoverzicht. Dit bestand zal je moeten uploaden tijdens de inschrijving. Hier kan je ook zien op welke datum de punten bijgeschreven zijn. Alle punten na 21 april 2021 tellen dus niet mee.

De na-inschrijvingen zullen sluiten op zondag 31 oktober om 23:59.

Je zal aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • Je mag je inschrijven wanneer er op of voor 21 april 2021 tussen de 90 en 225 ECTS in Osiris stonden. Met andere woorden, alle resultaten behaald na 21 april 2021 tellen niet mee voor deze puntenregel
  • Je staat ingeschreven bij Froude.
  • Je moest in het studiejaar 2020 – 2021 ingeschreven staan aan de TU Delft in de richting Maritieme Techniek
  • Jij en iemand van het bestuur ondertekent het deelnemerscontract.
  • Je houdt de reisdata vrij, ofwel 16 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022.
  • Je zal de reissom van €2500 moeten voldoen. Dit kan door het zelf te betalen of door een MATSO stage te lopen.

Alle vragen betreffende persoonsgegevens worden beantwoord in het privacy beleid van Froude. Deze is te vinden op de Froude site.

Annulering door organisatie

  • Als de reis zelf bekostigd is, zal er op dat moment een besluit door de commissie en het bestuur moeten worden genomen. De gemaakte kosten kunnen niet worden teruggegeven. Het is daarom aan te raden om zelf een annuleringsverzekering op de reis te zetten, als dit mogelijk is, wanneer je deze zelf betaalt.
  • Als de reis door een MATSO stage bekostigd is, zal de deelnemer geen geld ontvangen. De deelnemer investeert immers tijd en geen geld.

Hiervoor wordt samen met het bestuur van Froude, de commissie van de Grote Reis en de deelnemers een passend maritiem doel gevonden. Denk hierbij aan workshops, trainingen, studie of andere maritiem gerelateerde activiteiten. De deelnemer zal nooit het geld uitgekeerd krijgen.

Annulering door deelnemer

  • Als de reis zelf betaald is, krijgt de deelnemer de deelnemersbijdrage terug minus de gemaakte kosten door de commissie (in oktober beginnen de grootste uitgaven).
  • Als de reis betaald is middels een MATSO stage zal er geen geld uitgekeerd worden aan de deelnemer. De deelnemer investeert immers tijd en geen geld.

MATSO

Helaas is dat voor nieuwe deelnemers niet meer mogelijk. De deadline voor het tekenen van het contract is immers op 30 september 2021.

Een MATSO stage is een stage die je bij een bedrijf loopt om het geld voor de Grote Reis bij elkaar te verdienen. Er wordt een contract opgesteld met daarin de werkperiode, uren en hoogte van het bedrag. Het stagebedrijf zal het geld schenken aan de MATSO stichting. MATSO schenkt vervolgens dit geld aan Froude, waarmee jouw Grote Reis betaald wordt. Jij als deelnemer zal dus nooit het geld zelf ontvangen.

Er zal een contract voor MATSO getekend moeten worden voor 30 september 2021. De stage mag wel plaatsvinden na deze deadline.

Je kunt de MATSO stage lopen na de zomer, mits er voor de gestelde MATSO-deadline een contract voor MATSO ondertekend is.

Nee, je zal de stage moeten lopen voor de Grote Reis.

Dit verschilt per stage. Je spreekt dit immers af met het bedrijf. Reken echter op 4 tot 6 weken.

Financiën

In dit bedrag zijn de vluchten, vervoer op bestemming, overnachtingen en drie maaltijden per dag inbegrepen. Daarnaast worden, voor zover het budget dat toelaat, culturele activiteiten georganiseerd.

Geld dat na de reis over is zal nooit aan de deelnemer uitgekeerd worden. De commissie zal, in samenspraak met de ALV, een keuze maken over de bestemming van het geld. In 2019 is gekozen om de CO2 uitstoot te compenseren.

De commissie zal nooit deelnemers vragen om een extra bijdrage. Mocht er geld tekort zijn, dan zal de commissie dit op een andere manier oplossen, door bijvoorbeeld een bijdrage vanuit Froude.

Je zal de reissom van €2500 moeten voldoen voor 1 maart 2022 aan het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”. Dit geldt ook als je later ingeschreven bent.

Selectie

Mochten er te veel aanmeldingen zijn (ook voor de na-inschrijving), dan zal er een selectie plaatsvinden. De selectie zal plaatsvinden op basis van de motivatiebrieven. 

Nee, ook al ben je vorig jaar door de selectie gekomen betekent dit niet direct dat je ook deze reis mee mag. Er is hier wel een uitzondering op de inschrijving. Als je ten tijde van de inschrijving meer dan 225 ECTS hebt en toegelaten was tot de vorige afgelaste reis dan mag je je alsnog inschrijven. Je moet dan wel aan kunnen tonen dat je nog zal studeren of afstudeert in Q4 van het studiejaar 2021-2022. Je zal dan wel de normale selectieprocedure moeten doorlopen. Let op, dit is nog wel onder voorbehoud!

Corona

Uiteraard hopen we zo min mogelijk invloed te ondervinden van corona. Het is echter denkbaar dat corona, in de landen van de reis, nog een belangrijke rol speelt. De commissie heeft daarom het recht om eventuele wijzigingen aan te brengen in de te bezoeken landen en reisperiode.

Typefouten en wijzigingen onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan bovenstaande vragen en antwoorden.