Het NISS, Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw, verleent op verzoek financiële ondersteuning aanprojecten met een maritiem karakter.

Indien u als particulier, bedrijf, stichting, museum, universiteit of studentenvereniging actief bent in de maritieme wereld en na lezing van het bovenstaande meent een beroep te kunnen doen op een (beperkte) financiële ondersteuning van het NISS, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van het NISS voor dat het project start.

Het NISS verstrekt alléén ‘aanvullende’ subsidie en zal nooit het gehele bedrag van de kosten vergoeden. Derhalve dienen ook anderen (of de indiener zelf) aan het project bij te dragen.

For more information please go to niss.nu.